Barbara Nawratowicz,Piwnica pod Baranami. Początek i rozwój (1956-1963), Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2010.

Teksty te należy utrwalić. Nieczęsto rodzą się Słówka, a teksty Piwnicy byłyby właśnie Słówkami naszego czasu ... To zdanie zmobilizowało Barbarę Nawratowicz do żmudnej, kilkuletniej pracy ...
 

M. Święcicki, B.Nawratowicz, prof.M.Rożek w Cafe ZakopiankaA wszystko zaczęło się rok temu; 12 czerwca 2009 w Café Zakopianka na krakowskich Plantach. W progach najstarszej krakowskiej kawiarni zawitała Barbara Nawratowicz zaproszona tu właśnie na lampkę czerwonego Bordeaux przez Mietka Święcickiego. Lampek, wspominków i opowieści o początkach Piwnicy pod Baranami - do białego rana - było wiele, a kolejne spotkanie (w dniu następnym) zaowocowało przypadkowym spotkaniem z „domownikiem” Zakopianki prof. Rożkiem który toczył właśnie twórczą rozmowę z red. Leszkiem Mazanem. 
Od słowa do słowa i projekt Basi Nawratowicz wydania książki (zbioru tekstów piwnicznych z jej najpłodniejszych lat 1956-1963) zaczął się urealniać …
Mijały miesiące, Basia Nawratowicz - tam w Australi gdzie mieszka - kompletowała teksty i opatrywała je swoimi komentarzami , a prof. Rożek - tu w Krakowie, w kontakcie z wydawnictwem Petrus - czynił korekty i korelował działania autorki i wydawcy. W maju 2010 marzenie Barbary Nawratowicz realizuje się …, książka zostaje wydana.  


Komentarz i foto; Marek  Jasicki Po latach z pewną nostalgią wracamy do wydarzeń, które niegdyś były normalną, albo awangardową rzeczywistością, a obecnie stały się już omszałą historią, dla której jakże często brak dokumentów, gdyż był to czas, gdy nie wszystko nadawało się do publikowania, a wiele spraw lepiej było osnuć tajemnicą. Dochodzi do tego jeszcze bardzo powszechna u nas niechęć do pisania i dlatego wydarzenia sprzed pół wieku tak bardzo stają się nieuchwytne.
 Szczęśliwym zatem zbiegiem okoliczności trzeba nazwać pojawienie się dzięki Wydawnictwu PETRUS materiałów obrazujących początki dziejów, a także, co jest niezwykle ważne, scenariusze, jakie przedstawiane były w Piwnicy pod Baranami w początkowej fazie jej działania.


Takie rzeczy trzeba dokumentować i ukazywać. Chwała zatem Wydawnictwu, które podejmuje się takiej działalności. Otrzymaliśmy tekst nie byle jaki, gdyż pochodzący od współzałożycielki kabaretu Barbarę Nawratowicz. Do tekstu  natomiast dołączono większą ilość fotografii, które według dzisiejszych norm nie spełniają kryteriów artystycznych, ale – właśnie dzięki temu – doskonale oddają realia tamtego czasu i pozwalają odtworzyć atmosferę przedsięwzięcia, które na stałe weszło w kulturę i legendę miasta Kraka.

Jakiś, zdało się, zamknięty na zawsze rozdział, który na tle niebywale dynamicznego i przepełnionego niezwykle ważnymi, a równocześnie tak wiele zmieniającymi wydarzeniami naszego wieku, mógł zaginąć, zapaść w niepamięć i zniknąć ze świadomości, został uratowany i dzięki wydrukowaniu uzyskał pewien stopień trwałości.

Tę książkę czyta się w jakiś specjalny sposób, to jest dokument, ale podany przez uczestnika wydarzeń, który odgrywał w nim pierwszoplanowa rolę, w ten sposób to także jest w najlepszym tego słowa znaczeniu pamiętnik. Dokument, który odznacza się obiektywnością i pamiętnik tak bardzo subiektywny. To prawdziwie wprowadza w wydarzenia, jakie od pamiętnego roku 1956 działy się w Krakowie przy jego tak rzeczywistym, a także na swój sposób mistycznym Rynku Głównym nieopodal samotnie sterczącej Wieży Ratuszowej, która pozostała, aby strzec tradycji i wprowadzać ją w nurt nieprzerwanie nowego życia.

Zdecydowanie trzeba polecić te pozycję, wszystkim, dla których Kraków znaczy Kraków, a przecież oprócz stałych mieszkańców Grodu, właśnie przez Rynek przepływa szumiący potok tych, którzy przez krótki czas pragną zaczerpnąć coś z jego tajemnicy. Im także poznanie tego dokumentu może pomagać w zrozumienie Krakowa, który bez swej historii nie byłby sobą
 

 
Ks. Prof. Tomasz Jelonek
 

 
Okazja więc aby u nas kupić , jeszcze "ciepłą" i podpisaną przez autorkę Barbarę Nawratowicz, książkę;  PIWNICA POD BARANAMI - POCZĄTKI I ROZWÓJ (1956-1963)

Zamów książkę (cena 35,- PLN)   ON-LINE


Patrz także;  → nasz wywiad z Barbarą Nawratowicz