Czesław DZWIGAJ  Wystawa rzeźby i rysunku 

 

  
27 marca 2015 to oczywiście Międzynarodowy Dzień Teatru i nieprzypadkowo ten dzień wybraliśmy na otwarcie wystawy rzeźby i rysunku prof. Czesława Dźwigaja - drugą bowiem pasją znanego i uznanego artysty rzeźbiarza jest poezja ...
Rzeźbiąc lub rysując przekomarza się On z często dziwacznymi myślami, rozmawia  z Bogiem, sobą i słowa układa w poetyckie strofy ..
W 2010 roku światło wydawnicze ujrzał tom Poezje wybrane 1970-2010, w 2011 roku Dziesięć dziesiątek za rok 2010 , a w 2014 ostatni tom wierszy Mój poliptyk sztuki..

Zatem zamiast  formy wernisażu, zaproponowałem profesorowi formułę nietypową -  otwarcie w Cafe Art.Gallery Zakopianka stałej witryny Jego prac, na tle także Jego poezji .  Także, ponieważ do udziału zaprosiłem też Iwonę Czarnecką-Budziszewską (uznaną już poetkę) i Darka Milcza (odkrycie roku) którzy znakomicie wpisali się w ten teatralny wieczór
Całość okrasiła muzycznie Daria (studentaka III roku krakowskiej AM), a dopełnił krótkim koncertem, wybitny chopinista młodego pokolenia (absolwent warszawskiej AM) Bartek Ludkiewicz który specjalnie na tę okazję - już nie po raz pierwszy - do nas przyjechał .

Atrakcją wieczoru był też fragment filmu Stefana Szlachtycza Artysta z Wiśnicza - Czesław Dźwigaj , a sam Artysta - jako gość specjalny wieczoru dał się wciągnąć w rozmowę z publicznością i wykład dot. swojej twórczości ... 

Od dziś więc, w naszej Art.Gallery Zakopianka  możemy oglądać - obok prac  innych artystów -  prace  Czesława Dźwigaja, m.in.;

Legendy Krakowa - to cykl rysunków który powstał w 2007 roku, w porze jubileuszu, kiedy w Stołeczno-Królewskim Mieście obchodzono 750 rocznicę jego lokacji na prawie magdeburskim.
Na 40-tu rysunkach o formacie 18 x 21 cm, autor przedstawia – przy czym każdy z motywów ma dwa różne ujęcia – wybrane, najbardziej znane legendy, w które na przestrzeni stuleci obrosło to miasto.
Widzimy więc postaci historyczne jak Kazimierz Wielki, Esterka, Bolesław Wstydliwy, królowa Bona, oraz inni cudzoziemscy monarchowie (którzy przybyli tu w XIV wieku na zjazd królów Europy), czy Tadeusz Kościuszko, ale także postaci będące wytworem wyobraźni, lub pochodzących z podań jak Krak, Szewczyk Skuba i Pan Twardowski …
A wszystko to w pejzażu z Wawelem, Kościołem Mariackim, Pałacem Krzysztofory, Skałami Panieńskimi – w towarzystwie Braci kurkowych którzy od średniowiecza bronili bram i murów miasta, z Lajkonikiem, zaczarowaną dorożką i gołębiami w tle.  

Witryna Czesław Dżwigaja to oczywiście także medale, plakiety, oraz małe i duże formy rzeźbiarskie ..
To także możliwość dla kolekcjonerów czy pasjonatów rzeźby - nabycia pracy rzeźbiarskiej, a dla turystów lub przypadkowych gości np. faksymilli rysunku artysty z jego podpisem.

Czesław Dźwigaj urodził się w 1950 roku w Nowym Wiśniczu. W 1977 ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. A. Hajdeckiego. Profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Rzeźby w Ceramice Akademii Sztuk Pięknych, kierownik Katedry Sztuki na Uniwersytecie w Rużomberok (Słowacja), w latach 1994-2011 wykładowca Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W dorobku ma kilkadziesiąt pomników, w tym blisko 70 pomników Jana Pawła II w kraju i za granicą, m.in. w Chicago, Phoenix, Wyandotte (USA), Posadas (Argentyna), Hanowerze i Herdorf -Dermbach (Niemcy), Rzymie, Dux (Liechtenstein),, Fatimie (Portugalia), Lourdes (Francja), Wilnie, Siluva, Kownie (Litwa), La Laguna -Teneryfa (Hiszpania). 
Od 1977roku bierze udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Jego prace znajdują się w muzeach krajowych i zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych. Jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień. 


Fot. i komentarz Marek M Jasicki