Dawid SZYMCZYK / RZEŹBA

Absolwent Liceum Plastycznego im. J.Szermentowskiego w Kielcach. Student IV roku 
Akademii Sztuk Pięknychi w Krakowie (Wydział Rzeźby).  Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą (kwalifikacja do międzynarodowego konkursu ,,Figurativas 2017''. I miejsce w konkursie Współczesna Transpozycja Dzieł Konstantego Laszczki 2016r. Za osiągniecia artystyczne wyróżniony stypendium im. H.Dorena w 2017r. Jego rzeźby znajdują się na stałej ekspozycji w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (woj. Świętokrzyskie). W przestrzeni publicznej zrealizował ,,Portret Arvo Parta" znajdujący się na rynku głównym w Jaworznie oraz ,,Piąta Symfonia Jaen'a Sibeliusa''w Imatrze (Finlandia).

 


Rzeźby Dawida Szymczyka
 
Znakomite pod względem artystycznej formy rzeźby Dawida Szymczyka są mocno osadzone w podstawach europejskiej kultury. Młody Artysta podąża tropami antycznych mitów i symboli, figur i alegorii, starając się dotrzeć do podstawowych znaczeń określających specyfikę i tożsamość naszej cywilizacji.
Bogata symbolika klasycznej kultury inspirowała sztukę wielu epok, od renesansu i baroku do romantyzmu i współczesności. Mityczne postacie greckich bogów i herosów, nimf, centaurów i faunów współkształtowały semantykę artystycznych przekazów także w dziełach polskich twórców tej miary co Konstanty Laszczka i Jacek Malczewski.
Niejednoznaczność symboli jest ich bogactwem i głębią, otwarcie na interpretację ewokuje psychiczną siłę, zdolną poruszyć wyobraźnię artysty i odbiorcy. Dobrze wiedział o tym Dawid Szymczyk, kiedy wybierał postać Chimery lub Fauna jako temat swoich realizacji rzeźbiarskich. Chimera, zamieszkująca mitologię biologiczna hybryda, fascynuje i zarazem budzi lęk. Przyciąga niezwykłością formy swojego organizmu i przeraża realną możliwością destrukcji ludzkiego świata.
Rzeźby Dawida Szymczyka zawierają w sobie drapieżną atmosferę fascynacji, grozy i tajemnicy. Jego postacie Chimery i Fauna symbolizują nową jakość realności i nową, nieuchronnie nadchodzącą postać świata. Świata utopijnej szczęśliwości dzięki przekroczeniu kolejnych kulturowych barier? Czy świata degradacji ludzkich wartości i zmierzchu cywilizacji? Niepokojący i mroczny klimat niosą także rzeźby portretowe:  wykuty w granicie portret Fryderyka Chopina i tragiczna postać Romana Polańskiego, za którym od młodości ciągnie się fatum, niczym fabuła wyjęta z jego mistrzowskich horrorów.
Dawid Szymczyk jest rzeźbiarzem znającym swoją artystyczną powinność. Budzi wrażliwość dzisiejszych odbiorców sztuki na złożoność dawnych kulturowych znaczeń i umieszczając je we współczesnych kontekstach ukazuje ich niepokojącą ambiwalencję. W ten sposób wzbogaca i dynamizuje nasze myślenie o świecie, o sztuce i o nas samych.  

 
Prof. ASP, dr hab. Franciszek Chmielowski
Kierownik Międzywydziałowej Katedry
Historii i Teorii Sztuki    


,,Chimera’’
Autor: Dawid Szymczyk
Data:2018r
Wymiary :90x30x30cm
Technika :żywica akrylowa,kamień;serpentynit
Cena  autorska:4600zł
   
Adaptacja ,,Fauna Barberini’’
Autor:Dawid Szymczyk
Data:2018r
Wymiary:60x50x40cm
Technika: żywica akrylowa
 
 

Cena ;    4 000,-zł

,,Faun’’
Autor: Dawid Szymczyk
Wymiary:80x30x20cm
Data:2017r
Technika: żywica akrylowa ,kamień;Bolechowice,mosiądz
Cena autorska:3800zl
   
Chopin
Autor :Dawid Szymczyk
Wymiary:80x50x60cm
Data:2016r
Technika : marmur Sławniowice
 
  Cena;    20 000,-zł 
,,Meduza’’
Autor:Dawid Szymczyk
Wymiary:35x20x5cm
Data:2017r
Technika :brąz
Cena autorska :2100zł
   
Portret Krzysztofa Pendereckiego
Autor :Dawid Szymczyk
Wymiary: 25x35x15cm
Data:2016r
Technika: żywic akrylowa,mosiądz
 
  Cena:   2 000,-zł
,,Dali’’
Autor: Dawid Szymczyk
Wymiary: 12x8cm
Data: 2016r
Technika :brąz
Cena autorska :1200zł
   
,,Terranum’’-tryptyk
Autor: Dawid Szymczyk
Wymiary: 3 plakiety    16x9cm
Data:2017r
Technika brąz
Cena  autorska:3200zł (za tryptyk)
   
     
     
 
tel,;  +48 12 421 40 45
fax.; +48 12 421 79 64
estrada@estrada.net.pl